کنترل کیفیت (QC)

پرشین بتن جم

آزمایش محصول جدول در مراحل مختلف زير انجام مي گيرد:

– پيش از توليد

– حين توليد

– پس از توليد

about
about
about

QC

آزمایش پيش از توليد :

آزمایش پيش از توليد در حقيقت،كنترل كيفيت مصالح اوليه جدول مي باشد كه عبارتست از :

نوع آزمایش شرح استاندارد
آزمایش سنگدانه ها دانه بندي شن و ماسه، درصد خاك سنگدانه ها، تطويل و تورق شن، درصد شكستگي سنگدانه ها، كلوخه هاي رسي، استاندارد 4997 / استاندارد 11586 /
آزمایش سلامت سيمان درصد آب خمير نرمال، زمان گيرش سيمان، نرمي سيمان (بلين )، مقاومت سيمان، استاندارد 389 - 393

آزمایش حين توليد:

دراين مرحله بازيد منظم از خط هاي توليد و بچينگ انجام مي شود و كيفيت ظاهري محصولات توليدي و اوزان بچينگ‌ها به صورت دقيق كنترل و ثبت مي گردد تا در صورت بروز اشكال يا اشتباه در كمترين زمان مرتفع گردد. در اين مرحله آزمايشات زير برروي محصولات انجام مي گيرد:

آزمایش پس از توليد:

يكي از مهمترين بخش ها ،آزمایش محصول نهايي مي باشد، تا در صورتي كه به هر نحوي ايرادي در مراحل قبل بوده باشد، محصول نهايي داراي مشكل ، به مشتري ارايه نگردد.در اين مرحله آزمايشات زير برروي محصولات انجام مي گيرد: