بوستان ساعتی

کفپوش بتنی

image
image

چالش ها و راه حل ها

استفاده از کفپوش های سیمانی در رنگ های قرمز و طوسی

اطلاعات پروژه

مشتری:

شهرداری تهران

مکان:

تهران. ایران

تاریخ:

1399

ادرس وبسایت:

https://www.tehran.ir/