بوستان مشاهیر پرند

کفپوش بتنی

image
image
image
image

چالش ها و راه حل ها

استفاده از کفپوش های بتنی شیاری و کفپوش های 10*20 و 20*20 در پروژه بوستان مشاهیر شهر پرند

اطلاعات پروژه

مشتری:

شهرداری پرند

مکان:

پرند.تهران. ایران

تاریخ:

1401

ادرس وبسایت:

https://parandcity.ir/