پروژه ساختمانی مهستان

اجرا توسط بلوک های سیمانی

image
image

چالش ها و راه حل ها

استفاده از بلوک های سیمانی در ابعاد مختلف تولید شده با عیار سیمان 400

اطلاعات پروژه

مشتری:
مکان:

تهران. ایران

تاریخ:

1400

ادرس وبسایت: