پروژه کمربندی جنوبی تهران

نیوجرسی های بتنی

image
image

چالش ها و راه حل ها

استفاده از نیوحرسی های 4 متری و 6 متری و استفاده از پایه روشنایی. استفاده از شیب الف و ب در ابتدا و انتهای پروژه

اطلاعات پروژه

مشتری:
مکان:

تهران. ایران

تاریخ:

1400

ادرس وبسایت: