021-46060140-3

مبلمان شهری

با افزایش روند توسعه شهرها در پی رشد جمعیت،مخصوصا در کلان شهرهایی مانند تهران ،اصفهان، تبریز،شیرازو…نیاز به فضاهای عمومی مخصوصا پارک ها و فضای سبزو ….افزایش پیدا کرده است.البته برای ایجاد چنین فضاهایی به یکسری استانداردهایی توسط شهرداری ها در نظر گرفته شده است.
از این رو با توجه به ویژگی های بتن که امکان طراحی های منحصر به فرد به مهندسین می دهد،شرکت پرشین بتن جم که نامی پرآوازه در این صنعت دارد برآن شد که خط تولید مبلمان شهری را به تولیدات خود اضافه نماید.
که شامل موارد زیر است:
1-نیمکت های شهری
2-زباله دان ها
3-گلدان ها
4-تجهیزات ورزشی مانند:میزپینگ پنگ