021-46060140-3

سنگدال

شرکت پرشین بتن جم در ساخت این محصول از تکنیک پیشرفته ی پیش تنیدگی (پیش کشیدگی)استفاده می کند. در این سیستم،ابتدا کابل ها روی یک بستر پیش ساخته ،در حد فاصل دو انتها کشیده می شوند و بعد از بتن ریزی و کسب مقاومت لازم،با بریدن آن ها نیرو ی کششی موجود به صورت فشاری به بتن منتقل می شود.این کار با ایجاد یک تنش ثابت و دائمی pre-stress))در بتن باعث خنثی شدن بخشی از تنش ناشی از بار های مرده و زنده در عضو بتنی می شود و در نتیجه مقاومت باربری عضو بتنی افزایش می یابد.از مزایای این سیستم می توان به نداشتن ترک های دائمی ،نداشتن خیز به سمت پایین ،قابلیت انعطاف پذیری و بهینه شدن هزینه ها اشاره کرد.
وایرهای مورد استفاده در این بتن مطابق با استانداردASTM A421 و BS5896می باشد.
این وایرها دارای مقاومت نهایی 1770نیوتن بر میلیمترمربع و از نوع WAبا قطر 6میلیمتر می باشند.
وزن مخصوص این بتن 2400کیلوگرم بر متر مکعب است،این محصول در ابعاد :
Mm600×170×800
Mm600×170×1000
Mm600×170×1200
و همچنین ابعاد سفارشی ساخته می شود.