گروه صنایع تولیدی پیشرو و پرشین بتن جم مجهز به دو آزمیشگاه مجزا و مستقر در محل کارخانه می باشند.کلیه آزمایش های لازم از ابتدا (مواد اولیه)تا مرحله ساخت و محصول نهایی به شرح زیر و مطابق با استاندارد های ASTM و ISIRI انجام می گیرد:
الف:مرغوبیت مصالح سنگی مطابق با استادارد ملی ISIRI302
ب:جداول بتنی مطابق با استاندارد ملی ISIRI12728
ج:کفپوش های پرسی مطابق با استاندارد ملی ISIRI755
د:بلوک های سیمانی مطابق با استاندارد ملی ISIRI70-1
آزمایش های مورد نظر به شرح زیر می باشد:

مرغوبیت مصالح شامل:
1-دانه بندی مصالح
2-آزمایشSEماسه(ارزش ماسه ای)
3-الک 200
4-سایش لس آنجلس
5-تست سولفات سدیم
6-تست نوع آب مصرفی بتن
7-نرمی سیمان
8-گیرش اولیه و نهایی سیمان

محصول نهایی شامل:
1-مقاومت فشاری
2-مقاومت خمشی
3-مقاومت سایش
4-گونیا بودن
5-جذب آب
6-وزن مخصوص
7-مقاومت در سیکل های یخبندان و ذوب
8-تست صربه
9-تست کشش
10-مقاومت اصطکاکی و سرخوردگی
11-تست ابعاد و رواداری
12-تعیین تابیدگی
13-ویژگی ظاهری
14الزامات بسته بندی