021-46060140-3

بازدید شهردار محترم شهر صفادشت

بازدید جناب مهندس کریمی شهردار محترم شهر صفادشت از شرکت پرشین بتن جم