تماس با پرشین بتن جم
021-46060140-3
info@persian.com

بازدید شهردار محترم شهر صفادشت

بازدید جناب مهندس کریمی شهردار محترم شهر صفادشت از شرکت پرشین بتن جم