ورود عضویت

ورود به حساب خود

نام کاربری *
رمز عبور*
مرا به خاطر بسپار

حساب کاربری بسازید

نام *
نام کاربری *
رمز عبور*
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل*
کد امنیتی *

افزودنی های روان کننده نوع A،D،E:

روان کننده ها در بتن به منظور دستیابی به یک یا چند مورد زیر در بتن مورد استفاده قرار می گیرند :

1-کاهش نسبت آب به سیمان با حفظ کارایی و رسیدن به مقاومتی بالاتر

2- بالابردن کارایی و سادگی بتن ریزی در قالب خصوصا درسازه های بتن آرمه با میلگردهای انبوه و فشرده و موقعیت های غیرقابل دسترسی.

3-کاهش مقدار سیمان مصرفی با حفظ کارایی و در نتیجه کاهش حرارت ناشی از هیدراتاسیون در بتن.

مواد افزودنی نوع A  در آئین نامه ی ASTM کاهش دهنده ی آب می باشند.اما اگر خاصیت کاهش دهندگی آب آن ها همراه با ایجاد تاخیر در گیرش باشد در گروه Dقرار می گیرندو اگر خاصیت کاهش دهندگی آب آنها همراه با تسریع در گیرش باشد در گروه Eقرار می گیرند.

مواد افزودنی های کندگیرکننده ی نوع B:

مواد افزودنی نوع Bدر آئین نامه ی ASTMبه عنوان کندگیر کننده مطرح می گردد.عملکرد آن ها تاخیر در زمان گیرش نهایی بتن می باشد.کندگیرکننده ها برای بتن ریزی در هوای گرم و افزایش زمان لازم برای حمل و نقل و در قالب ریختن و تراکم مورد استفاده قرارمی گیرند.

مواد افزودنی تسریع کننده نوعC :

آیین نامه ی بتن ایران (آبا )بیان می دارد که ماده ی افزودنی تسریع کننده به منظور تسریع در گیرش بتن یا تسریع در کسب مقاومت بتن در سن کم تر یا به هر دو منظور به کار می رود و به نوع تسریع کننده و تسریع کننده و کاهنده ی معمولی آب تقسیم می شود.

مواد افزودنی نوع Cدر آئین نامه ی ASTMبه عنوان تسریع کننده مطرح می گردد و عملکرد آن ها تسریع در زمان گیرش نهایی بتن می باشد.

فوق روان کننده ها مواد افزودنی نوع GوF :

مواد افزودنی نوع Fدر آئین نامه ی ASTM فوق روان کننده ها می باشند و چنان چه فوق روان کننده ها خاصیت کندگیرکنندگی داشته باشند به آن ها نوع G گفته می شود .

فوق روان کننده ها مواد افزودنی هستند که آب را کاهش می دهنداما این کاهش دهندگی به طور قابل ملاحظه و بارزی نسبت به کاهش دهندگی مواد افزودنی کاهش دهنده ی آب ( A،D،E) بیشتر است به علاوه فوق روان کننده ها معمولا از نظر ماهیت با انواع روان کننده ها متفاوت می باشند در نتیجه به طور قابل ملاحظه ای خصوصیات بتن تازه و بتن سخت شده با بتنی که از روان کننده ها استفاده شده است، متفاوت است.

طراحی سایت و بهینه ساری سایت توسط اینتن